Danser

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Een danser is een mens (of ook een dier) die danst, dat wil zeggen zich doelgericht ritmisch beweegt, veelal op impuls van (eigen) geluid of muziek en/of in verband met bewegingen in de natuur en het bewegen van de mens (en dier) in zijn dagelijkse werk en leven.

In de loop van de cultuurgeschiedenis hebben dansers hun bewegingen vastgelegd al of niet in patronen en zijn deze in een of ander verband, betekenis gaan geven voor volgende generaties. Deze bewegingen en vastgelegde patronen hebben zich steeds verder ontwikkeld tot allerlei uitgesproken vormen van dans, in samenhang met de culturele en maatschappelijke groei. In alle gevallen is men blijven spreken van dansers (m/v).

Voor een uitgebreide historische ontwikkeling van het begrip danser zie Geschiedenis van de Dans

Voor een overzicht van dansers en danseressen zie: Lijst Dansers.