Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Informatie

N.V. Het Hofstad Tooneel was een Nederlands toneelgezelschap opgericht en geleid door de Nederlandse acteur en regisseur Cor van der Lugt Melsert; het bestond van 1917 tot 1923 toen het fuseerde met het Rotterdamsch Tooneel tot het Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel.

Cor van der Lugt Melsert kreeg in 1913 een engagement aangeboden voor Eduard Verkade's Die Haghespelers. Toen Verkade aankondigde in 1917 zijn taak neer te leggen zag Van der Lugt Melsert zijn kans schoon. Hij richtte de N.V. Het Hofstad Tooneel op. (Zo zou zijn engagement bij Verkade meteen zijn laatste zijn die hij had onder een directeur. In de rest van zijn carrière was Van der Lugt Melsert zelf directeur.)

Van der Lugt Melsert startte zijn gezelschap in een moeilijke tijd. De Eerste Wereldoorlog was nog in volle hevigheid aan de gang. En omdat het gezelschap de eerste jaren ook niet op subsidie kon rekenen werd een aandelenemissie van vijfduizend gulden uitgeschreven. Slechts met moeite wist de N.V. de aandelen te colporteren. Met deze wankele financiële basis vond in september 1917 de openingspremière plaats in de Princesse Schouwburg (Den Haag). Gespeeld werd De tuin der droomen van Nico van Suchtelen. Geëngageerd waren onder meer: Tilly Lus, Annie van Ees, Cor Ruys, Ko Arnoldi, Dik Verbeek, Anton Roemer en Else Mauhs.

Het seizoen 1917/18 werd succesvol afgesloten. In een boekje dat bij het tienjarig bestaan (1927) van het Hofstad-Tooneel verscheen wordt positief teruggeblikt. "Zelf werd v.d. Lugt reeds aan het eind van zijn eerste seizoen de volgende oorkonde (eveneens nog steeds 'n pronkstuk van z'n kantoor!) aangeboden: 'Aan Cor v.d. Lugt Melsert, den energieken Directeur die als eerste in den lande de durf en het initiatief heeft gehad zijn programma samen te stellen uit nationaal werk en het bestaansrecht van een oorspronkelijk repertoire heeft bewezen. Hem in dankbare erkentelijkheid aangeboden door de tien Hollandsche schrijvers wier werk in het eerste speeljaar door zijn gezelschap is vertoond.'" De eerste vijf jaar bracht het Hofstad-Tooneel 109 stukken voor het voetlicht. Hiervan waren 42 stukken van vaderlandse bodem.

In 1920 komt het tot een samenwerking met de N.V. Het Rotterdamsch Tooneel. Deze samenwerking wordt in 1923 beëindigd en op 5 februari 1923 wordt de eerste bespreking gevoerd over de oprichting van de N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel o.l.v. Cor van der Lugt Melsert en F.H. Tartaud, een fusie van beide gezelschappen.

Voorstellingen

Een chronologisch en daaronder een link naar een alfabetisch overzicht van de voorstellingen die onder deze naam als producent in première zijn gebracht, voor zover geregistreerd in de productiedatabase

 
Katharina de Groote - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-01-13
Proeve van moderne regie- Even babbelen - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-09-01
Proeve van moderne regie- Het gesprek op den jaarbeurs - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-09-01
Vier trilbeelden - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-09-02
Hors d'oeuvre varié - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-09-02
De padvinder - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-09-02
De herinnering - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-09-02
Het gesprek van den dag - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-09-14
Zijne Excellentie de Minister van S.K. en V. - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-09-15
Voetbalmatch - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-09-17
Het eeuwige trio - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-09-24
De vrouw die haar man bedriegt - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-09-24
Strandstoelen - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-09-29
Eenzaam - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-10-02
De tuin der droomen - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-10-04
De gescheiden echtgenoot - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-10-20
Het gesprek aan de rivier - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-10-29
In rok - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-11-10
Kasbloem - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-11-15
Phyllis - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-12-01
Nachtwacht (Le veilleur de nuit) - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1917-12-09
De duivel in Delft - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-01-12
Monsieur le Directeur - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-02-02
Een goed humeur - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-02-10
Mijn en dijn - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-03-01
De akker schaamt zich niet - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-04-09
Adam, Eva en de slang - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-04-10
Goena-goena - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-04-27
De hoed van zijne hoogheid - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-05-12
Potasch en Perlemoer - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-07-05
Haagsche pleziertjes - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-08-01
Trein 10.34 - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-08-01
Het verlof van Brichoux (Madame et son filleul) - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-08-01
De buitengewone ministerraad van Soetoekoekianda en ander klein tooneel - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-08-10
Meisjes-praat - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-08-10
De echtelieden - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-08-11
Spirititalisten - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-08-11
De mummiehand - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-08-21
Het gesprek aan de lus - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-08-21
Een vriend van de familie - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-08-21
Een gesprek op het Loo - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-09-09
Het cadeautje - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-09-13
Het Cadeautje - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-09-13
Femina - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-09-14
Voor 't diner - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-09-26
Pak-idylle - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-10-13
Amor op 't dak - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-11-08
Vloermatten - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-12-06
Het huwelijk van een Oranje-prinses - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-12-20
Heerenmode - N.V. Het Hofstad Tooneel - 1918-12-25
… overige resultaten

Bronnen

  • Productiedatabase
  • David Gribnau, Inventaris van de Rotterdamse toneelgezelschapen, Theater Instituut Nederland 1995.