Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Personen in de Theaterencyclopedie

Er staan meer dan 10.000 personen in de Theaterencyclopedie met een eigen pagina. Vind ze door op één van onderstaande theaterberoepen te klikken. Het is ook mogelijk een persoon te zoeken via geavanceerd zoeken. NB. Bij het lezen/schrijven van een biografische tekst In de Theaterencyclopedie is het van belang te beseffen dat personen in de eerste plaats beschreven worden vanuit hun bijdragen aan en bestaan in de wereld van de podiumkunsten. Een groot deel van de personen die in de Theaterencyclopedie zijn opgenomen met een eigen pagina, heeft/had ook een loopbaan in andere werkgebieden, aanverwante of andere kunstvormen of daar waar de kennis en vaardigheden uit de podiumkunstenwereld goed inzetbaar zijn/waren. Dit kan zijn in samenhang met het werk in de podiumkunsten of als een tweede, vaak latere loopbaan. In het bijzonder, maar zeker niet uitsluitend, geldt dit voor dansers, voor wie een tweede loopbaan als gegeven wordt gezien.


Geavanceerd zoeken

Zoek personen op naam, met een bepaald beroep, geboortejaar of -plaats of andere eigenschappen:

Zoeken


Edit deze pagina