Productieleiding

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Is een functie die leiding geeft aan de totstandkoming van een productie/voorstelling voor een theatergezelschap of een evenement of op zijn minst deze als centrale coördinator begeleidt. De functie van een productieleider kan wat de inhoud van de werkzaamheden betreft aanzienlijk verschillen, al naar gelang wat de opdrachtgever/directie onder leidinggeven wil verstaan, welke omvang een theaterproductie heeft, welke andere organisatorische, technische en uitvoerende functionarissen zijn betrokken en wat diens taken en verantwoordelijkheden zijn. Zo zijn er voorbeelden in de Nederlandse theatergeschiedenis, van productieleiders die in feite alle taken en verantwoordelijkheden van een zakelijk leider kregen tot productieleiders die als centraal communicatiekanaal binnen een team van ontwerpers en uitvoerende technici fungeerden, zonder verdere bevoegdheden. Belangrijk onderscheidend element is of en in hoeverre een productieleider ook het productiebudget beheert en op welk niveau hij opdrachten kan verstrekken.

Voor specifieke onderdelen van een productie worden soms specialistische productieleiders aangesteld, bijvoorbeeld voor kostuums en voor complexe technische of logistieke onderdelen van een productie. Men ziet dan bijvoorbeeld functiebenamingen als kostuumproductieleider of productie kostuum en technisch productieleider. Maar ook hierbij kunnen de verschillen t.a.v. functie-inhoud de benodigde kennis en vaardigheden aanzienlijk zijn.

De functiebenaming is feitelijk overgenomen uit de filmindustrie en wordt soms ook naar het Engels productiemanager genoemd en begon langzaam aan vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw voor te komen.

Sinds 2002 bestaat er in Nederland een HBO-opleiding voor deze functie aan de Theaterschool van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Voor een overzicht van personen die o.a. aangeduid worden met de functiebenaming productieleider: zie Categorie: productieleider